CHAI MÔ NGỌC ĐIỂM – ĐAI CHÂU – NGHINH XUÂN

1 chai có khoảng 40 cây
Có màu Trắng, Đỏ, Cam, Hồng, Đốm.