LAN CATTLEYA (1 chậu)

Lan Cattalyea bông lớn, hoa thơm
Cây y hình
Phí ship tùy khu vực