CÂY MỘC HƯƠNG TA- TỎA HƯƠNG KHẮP VÙNG

249.000

  • Cây bụi thân gỗ lâu năm
  • Hoa chùm nhỏ liti, hoa rất thơm
  • Thích nghi khí hậu vùng miền, dễ chăm sóc