CỦ GIỐNG HOA LYLY

CỦ GIỐNG HOA LY CHẬU ĐỦ MÀU
TRỒNG CHỈ 40-45 NGÀY CÓ HOA
CỦ NHƯ HÌNH
>> Củ lên mầm 100% – Nhanh cho hoa.
>> Dễ trồng, dễ chăm sóc.

? 10 củ 250K
? 20 củ 460K
? 30 củ 630K
Phí Ship 35k