http://hatgiongsach.com/

CỦ GIỐNG HOA LYLY

CỦ GIỐNG HOA LY CHẬU ĐỦ MÀU
TRỒNG CHỈ 40-45 NGÀY CÓ HOA
CỦ NHƯ HÌNH
>> Củ lên mầm 100% – Nhanh cho hoa.
>> Dễ trồng, dễ chăm sóc.

👉 10 củ 250K
👉 20 củ 460K
👉 30 củ 630K
Phí Ship 35k