http://hatgiongsach.com/

CÂY MAI XANH THÁI CAO 1,7M (đã ra hoa)

450.000

👍 CÂY PHÁT TRIỂN NHANH.
👍 CHỊU ĐƯỢC KHÔ CẰN – LẠNH.
👍 TRỒNG TRÊN MỌI LOẠI ĐẤT.
CHỈ NHẬN SHIP HÀNG QUAN NHÀ XE