CÂY MAI XANH THÁI CAO 1,7M (đã ra hoa)

450.000

? CÂY PHÁT TRIỂN NHANH.
? CHỊU ĐƯỢC KHÔ CẰN – LẠNH.
? TRỒNG TRÊN MỌI LOẠI ĐẤT.
CHỈ NHẬN SHIP HÀNG QUAN NHÀ XE