CÂY GIỐNG MÓNG CỌP XANH

230.000

? CÂY PHÁT TRIỂN NHANH.
? CHỊU ĐƯỢC KHÔ CẰN – LẠNH.
? TRỒNG TRÊN MỌI LOẠI ĐẤT.