http://hatgiongsach.com/

CÂY GIỐNG MÓNG CỌP XANH

230.000

👍 CÂY PHÁT TRIỂN NHANH.
👍 CHỊU ĐƯỢC KHÔ CẰN – LẠNH.
👍 TRỒNG TRÊN MỌI LOẠI ĐẤT.