http://hatgiongsach.com/

CÂY CON VANDA (MÀU XỔ XỐ)

🔹 CÂY KHỎE, XANH MƯỚT, MÀU XỔ XỐ
🔹
 CÂY NHƯ HÌNH 40K/CÂY