http://hatgiongsach.com/

Cây Lan Cẩm cù

220.000

+ Cây lớn gần ra bông
+ Xuất xứ: Thái lan
>> Phí vận chuyển: Tùy vào số lượng
>> Vận chuyển xa không có chậu
Có 6 Màu (xem trên hình)