Củ giống hoa huệ tím (10củ)

Củ giống hoa huệ tím.
Gói 5 củ/140k
Cách trồng: Chỉ việc vùi xuống chỗ đất trống, chậu đất ngày cho em nó ít nước thế là em nó tươi tốt ra hoa cho bạn ngắm.