fbpx

LAN HIBIKI (1 chậu)

280.000

👍 CÂY KHỎE, PHÁT TRIỂN TỐT, DỄ CHĂM SÓC
👍 CÓ HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC KÈM THEO
👍 TẶNG KÈM PHÂN BÓN
👍 PHÍ SHIP TÙY KHU VỰC