fbpx

CÂY MỘC LAN

200.000

Cây trong bầu ổn định
Cây cao 70-80cm