Hạt giống Ớt khổng lồ

25.000

+ Đóng gói: 10 hạt
+ Tỷ lệ nảy mầm: 80%
+ Xuất xứ: Mỹ