Hạt giống su hào xanh

20.000

+ Đóng gói: 1g
+ Tỷ lệ nảy mầm: 85%

Danh mục: