Hạt giống khổ qua cao sản

22.000

+ Đóng gói: 2g
+ Tỷ lệ nảy mầm: 90%
+ Xuất xứ: Việt Nam

Danh mục: