Hạt giống cà rốt

20.000

+ Đóng gói: 2g
+ Tỷ lệ nảy mầm: 90%

Danh mục: