HẠT GIỐNG GẤC CAO SẢN

25.000

  • Tỷ lệ nảy mầm cao
  • Năng suất cao, ít sâu bệnh
  • Quy cách: gói 10 hạt
Danh mục: