CÂY MAI VÀNG ĐẠI LỘC

– Nụ hoa nhiều, hoa rất to, có 24-48 cánh và khi nở rất lâu tàn.
– CÂY KHỎE, XANH MƯỚT, PHÁT TRIỂN NHANH