fbpx

Cây mai trắng đọt hồng

0.000

Cây ghép, cho hoa 8-12 cánh
Hoa màu trắng, nhụy vàng