Cây hoa lan tỏi tím

180.000

– Cây khỏe sinh trưởng tốt, phù hợp mọi khí hậu mọi miền
– Có thể trồng ở lan can, trụ cổng, hàng rào, leo giàn.
– Cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh
– Cây như hình