COMBO 2 CÂY GIỐNG HOA RẠNG ĐÔNG (CHÙM ỚT) 50cm

179.000

Hoa chùm màu cam, sai hoa, cây leo giàn
Thích nghi khí hậu vùng miền, dễ trồng, dễ chăm sóc
Cây trồng ban công, hàng rào, vòm cổng…