Cây con mai vàng đại lộc (10cây)

350.000 300.000

– Cây khỏe, xanh mướt, phát triển nhanh